Academische Software op Howest: een nieuwe aanpak!

Howest wil haar studenten faciliteren bij het aanschaffen van de voor hun opleiding noodzakelijke software en hier, vanuit een fundamenteel respect voor de intellectuele eigendom, een strikte controle op het gebruik van legale software aan koppelen.

 

Software is niet goedkoop en als student weet je niet altijd welke software je nodig zult hebben. Om bovendien te voorkomen dat je, al dan niet per ongeluk, illegale software op je laptop downloadt, heeft Howest ervoor gekozen om per opleiding een softwarepakket samen te stellen en dat voor iedereen tegen een studentvriendelijke prijs ter beschikking te stellen via groepsaankoop. Howest - via zijn partner Academic Software - onderhandelt continu met de softwareleveranciers om de prijzen laag te halen. Dit initiatief is steeds open voor andere Vlaamse Hogescholen zodat gebundeld grotere volumes leiden tot lagere prijszetting. Omwille van de groepsaankoop, kunnen wij de prijs drukken.

Daarom heeft Howest er vanaf academiejaar 2016-17 voor gekozen om de licenties voor 1 academiejaar voor het Softwarepakket Basis op te nemen in de forfaitaire extra studiekost . Dit Softwarepakket bevat SPSS producten, Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (DreamSpark Standard - via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica incl Problem Generator, MediaPlus Office training, MOSS Office certification, Software Nederlandse Spelling (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus.
Voor bepaalde opleidingen komt daar nog extra software bij, die eveneens in de extra studiekost verrekend is. Het gaat om Adobe Creative Cloud en PluralSight.

De software opgenomen in de extra studiekost wordt vermeld in de lijst met studiemateriaal  en op de studiefiches als  “ Software aan te kopen – via groepsaankoop”.

Naast de software die in de  extra studiekost verrekend is kunnen opleidingen ook opleidingsspecifieke software verplicht stellen waarvan het licentiemodel en/of het volume het niet mogelijk maakt dit op te nemen in de groepsaankoop. Deze software wordt vermeld op de studiefiche en in de lijst met studiemateriaal als “Software aan te kopen– info bij opleiding”.  Deze software wordt verdeeld via www.academicsoftware.be. Aankoop en betaling gebeurt volledig online. Info i.v.m. deze software te verkrijgen via de opleiding.

De software wordt via download ter beschikking gesteld bij de start van het academiejaar.

 

Legaliteit

Howest hecht zeer veel belang aan innovatie, creativiteit en ondernemerszin. Strikt respect voor intellectuele eigendom is hier het logisch gevolg van. Daarom vinden eisen wij dat elke student enkel met legale software werkt.

Conform het Onderwijs- en examenreglement Art.115 (ICT-Reglement) zullen controles uitgevoerd worden op het bezit van en het werken met legale software.