Laptopproject: Software verkoop

Studenten kunnen de nodige software op de campus aankopen.
De data voor de software verkoop verschillen naargelang de campus. Studenten ontvangen
een e-mail omtrent deze data. Vanaf medio september staan deze data ook online.