Terug naar overzicht

Ook getest op leerlingen.

(vak)domein

Alle richtingen uit ASO en TSO komen in aanmerking voor de workshop.

Inhoud

We willen de leerlingen op een interactieve manier laten kennismaken met de "Smartbox van de psychodiagnosticus": via deelname aan een psychologisch experiment en via casuïstiek demonstreren we dat de psycholoog op een wetenschappelijk verantwoorde wijze respectievelijk menselijk gedrag en psychologische hulpvragen gaat verkennen. De leerlingen maken kennis met het diagnostisch proces dat gebaseerd is op de empirische cyclus: observatie (verzamelen van gegevens), inductie (formuleren van hypothesen over het probleem), deductie van voorspellingen, toetsen van voorspellingen en evaluatie. We demonstreren hierbij enkele diagnostische methoden: o Gerichte observatie van een cliënt: de leerlingen voeren een observatieopdracht uit tijdens het bekijken van een eerste gesprek tussen psychologisch consulent en een cliënt met psychische problemen. o testdiagnostiek: de leerlingen maken kennis met enkele subtests van een intelligentietest en een neuropsychologische test. o Indirecte methoden: de leerlingen maken kennis met enkele indirecte testtechnieken om een zicht te krijgen op de innerlijke wereld van mensen. o Computer diagnostiek: elke leerling vult een vragenlijst in rond beroepskeuze. Deze vragenlijst geeft een beeld van eigen belangstellingen, vaardigheden en persoonseigenschappen. Het resultaat kan een hulp zijn bij het zoeken naar een passende opleiding/beroep. Op het einde van de workshop krijgt elke leerling een testoutput mee naar huis.

Contactpersoon

Kathleen Omey (kathleen.omey@howest.be)

Data
Locatie

Howest, campus Sint-Jorisstraat (Brugge)

Mee te brengen

Schrijfgerief. Voor het afnemen van de computervragenlijst ontvangen we graag op voorhand de namen van de deelnemende leerlingen. Elke leerling krijgt op basis van zijn naam een code om in te loggen op de pc.

Vereisten voor de workshop

Specifiek sluit de workshop aan bij de eindterm "onderzoekscompetentie" van de richting ASO Humane Wetenschappen, 3de graad en het vak "gedragswetenschappen" binnen de richting TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen.

Organisator

De opleiding

Inschrijven is niet langer mogelijk