Via dit formulier kunt u een aanvraag voor dienstverlening doen voor de bachelor studenten van de opleiding Kleuteronderwijs, Lager onderwijs en Secundair onderwijs.

Hoe werkt de procedure?

  • U krijgt automatisch een mail ter bevestiging van de aanvraag.
  • Wanneer u een aanvraag doet die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt u verwittigd dat de aanvraag niet kan doorgaan. Indien de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, komt uw aanvraag op de lijst van alle openstaande aanvragen waaruit de student kan kiezen.
  • U krijgt een melding wanneer een student zich aanbiedt om de dienstverlening in te vullen.
  • U wordt verwittigd wanneer de inschrijfdatum verlopen is, en als er zich geen / minder dan gevraagde aantal studenten zich heeft aangemeld.
  • Na afloop van de dienstverlening krijgt u een e-mail met de vraag naar een korte evaluatie over de student.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de verantwoordelijke voor de dienstverlening van de respectievelijke opleidingen:

Online registratie

* verplichte velden
Onderwerp *
Locatie van de activiteit *
Beoogde studenten


Aantal studenten *
Begindatum (datum + uur) *
Einddatum (datum + uur) *
Uiterste inschrijvingsdatum door student *
School / organisatie *
Straat + nr.
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail directie/verantwoordelijke *
E-mail contactpersoon *
Omschrijving / opmerking