Howest Confuciusinstituut: Partners

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen

Howest, de Hogeschool West-VlaanderenDe Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) ontstond in 1995 uit het samengaan van een aantal hogescholen in West-Vlaanderen. Howest heeft campussen in Brugge en Kortrijk, gelegen in het noorden respectievelijk zuiden van de provincie.

De geografische tweedeling van Howest weerspiegelt haar typische eigenheid. Waar Howests Brugse campus vooral de de mens- en maatschappijwetenschappelijke richtingen herbergt, concentreren zich in Kortrijk bij uitstek de technische en creatieve opleidingen. Verleden, heden en toekomst gaan hand in hand in Howest. In Brugge geeft het laatnegentiende-eeuwse neogotische complex van de vroegere Rijksnormaalschool, vandaag Howest, al meer dan een eeuw onafgebroken onderdak aan de lerarenopleidingen. In Kortrijk belichamen Howests hypermoderne leslokalen, labs en studio’s de ondernemende en toekomstgerichte visie van het zuiden van de provincie.

Sinds 2012 is China een van de overzeese focuslanden geworden op vlak van uitwisseling en samenwerking. In 2015 vond voor de vijfde maal het “China from within” programma plaats, dat Howeststudenten uit diverse studierichtingen in staat stelt drie weken op de campus van de Zhejiang Gongshang Universiteit te verblijven.

De meervoudige roeping van Howest weerspiegelt zich eveneens in de raad van bestuur van het Confuciusinstituut. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, twee leden van de algemene directie van Howest, twee vertegenwoordigers van het West-Vlaamse bedrijfsleven en vier leden van Howests Chinese partneruniversiteit Zhejiang Gongshang University waken over de invulling en de goede werking van het Confuciusinstituut.