Howest Confuciusinstituut: Partners

Hanban

Hanban“Hanban” is de courante benaming van het Bureau (“-ban”) voor de Chinese (“Han-”) taal in Beijing.

Als uitvoerend orgaan van de Chinese Language Council International is Hanban belast met de wereldwijde promotie van het Chinese taalonderwijs. Hanban stelt leermiddelen en expertise ter beschikking van Chinese lesgevers buiten China en legt de normen vast voor de internationale test Chinees voor anderstaligen (de zgn. HSK-test).

HanbanHanban stuurt jaarlijks een paar honderdtal Chinese taaldocenten uit naar alle uithoeken van de wereld. Gedurende het academiejaar 2012-2013 waren in België vijf Hanbandocenten gestationeerd (twee aan de U.Gent, twee aan de KULeuven en één aan Howest).

Hanban adviseert tevens het hoofdkwartier van de Confuciusinstituten in Beijing inzake de oprichting van nieuwe instituten.