Naar china

Confuciusbeurzen

Het Confuciusinstituut biedt een aantal beurzen aan voor de studie van de Chinese taal in China. Deze beurzen lopen over één semester of één vol academiejaar.

Kandidaten dienen een minimale basiskennis Chinees te bezitten. Studenten van het Confuciusinstituut dienen minimaal 60 uur Chinees gevolgd te hebben (of 120 uur voor de beurs van één jaar).

Andere kandidaten dienen minstens een score van 120 behaald te hebben op de nieuwe HSK competentietest (niveau 2) voor de beurs van één semester , hetzij 180 op HSK (niveau 3) voor de beurzen van één academiejaar.

Minimumleeftijd voor deze beurzen is 16 jaar.

Kandidaatstellingen dienen, bij voorkeur na advies van het Confuciusinstituut, vóór mei van ieder jaar online ingediend te worden op de algemene website van deConfuciusinstituten.

Confucius China Study Plan

Het Confucius China Study Plan komt tussen in projecten die kunnen bijdragen tot een beter begrip van China en de Chinese cultuur. Het plan bestaat uit zes subprogramma’s, waaronder:

  • “Understanding China” subprogramma: voor Vlaamse lectoren en post-docs om onderzoeksprojecten in China te ondernemen voor een periode van twee weken tot tien maanden.
  • “Young Leaders” subprogramma: beurzen voor studenten voor een periode van twee weken tot zes maanden om deel te nemen aan trainingsprogramma’s in China. Personen uit het politieke, zaken- of academische leven tot 40 jaar komen eveneens in aanmerking.
  • Beurzen voor doctoraatstudenten aan Vlaamse universiteiten om één tot twee jaar aan een Chinese universiteit te verblijven.
  • Beurzen voor buitenlandse studenten met het oog op het behalen van een doctoraat in China

Voor programma’s 1 en 2 bestaat geen deadline. Kandidaatstelling gebeurt on-line na voorafgaand advies van het Confuciusinstituut. Het Confuciusinstituut kan u tevens wegwijs maken in de onderwerpen die in aanmerking komen voor subsidiëring.

Meer details op de website van het Confucius China Study Plan.